DEREBUCAK (KONYA) - İBRADI (ANTALYA) ARASINDAKİ MERMER SAHALARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN, EKONOMİK POTANSİYELİNİN VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mohammad Reza Amiri

Co-Supervisor: Şemsettin CARAN