Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleksinde İzoniazid Ve Rifampisin Direncinin Yeni Bir Reverse Blot Hibridizasyon Yöntemi (Reba Mtb-Mdr) İle Hızlı Tanısının Araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Tuba Öztürk

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Buket ARIDOĞAN