Deforme Çekirdeklerde Gamow-Teller ve Fermi Kuvvetlerinin Çift Beta Bozunmasına Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Student: Hasan Ali Aygör

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali KÖKCE