Ülkelerin İhracata Rekabet Güçlerinin Belirlenmesi: Türkiye ve G20 Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Kazım Sarıçoban

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Levent KÖSEKAHYAOĞLU