Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ERGEN ÇOCUKLU DÖNGÜ AİLELERİNDEKİ EŞLERİN FARKLI OLGUSALFAKTÖRLERE GÖRE TUTUMLARININ ANALİZİ: BİR AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜARAŞTIRMASI

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.55-74, 2019 (Other Refereed National Journals)

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE MESLEKİ VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.32-42, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

AİLE-DİN İLİŞKİSİ VE AİLE İÇİ ROLLER

AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.4, pp.13-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK TOPLUMU BAĞLAMINDA AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.22, pp.213-234, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar

Toplum Bilimleri Drgisi, vol.6, no.11, 2012 (Other Refereed National Journals)

DİN-RASYONEL SEÇİM-DİNİ PAZAR

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.41-56, 2012 (Other Refereed National Journals)

DİNİ TERCİHLERİ ANLAMA VE AÇIKLAMAYA FARKLI BİR YAKLAŞIM: RASYONEL SEÇİM TEORİSİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.10, pp.91-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

Dini Tercihleri Anlamaya Farklı Bir Yaklaşım: Rasyonel Seçim Teorisi

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.5, no.10, 2011 (Other Refereed National Journals)