Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AİLE-DİN İLİŞKİSİ VE AİLE İÇİ ROLLER

AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.4, pp.13-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRK TOPLUMU BAĞLAMINDA AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.22, pp.213-234, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar

Toplum Bilimleri Drgisi, vol.6, no.11, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

DİN-RASYONEL SEÇİM-DİNİ PAZAR

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.41-56, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

DİNİ TERCİHLERİ ANLAMA VE AÇIKLAMAYA FARKLI BİR YAKLAŞIM: RASYONEL SEÇİM TEORİSİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.10, pp.91-111, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Dini Tercihleri Anlamaya Farklı Bir Yaklaşım: Rasyonel Seçim Teorisi

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.5, no.10, 2011 (Peer-Reviewed Journal)