Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hayvan Refahı Bağlamında Fıkıhta Hayvan Kesimi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.439-460, 2017 (Other Refereed National Journals)

İslam Aile Hukukunun Temel Özellik ve İlkeleri Mehir Aile Dergisi Sayı 1 2016 s 59 73

Mehir Aile Dergisi, vol.1, no.3, pp.59-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukunda Hayvanların Yaşama Hakları Bağlamında Köpeklerin Öldürülmeleri Sorunu

İslam hukuku Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.299-309, 2015 (Other Refereed National Journals)

İmam Şâfiî nin er Risâle sini Yazdığı Ortam ve er Risâle ye Etki ve Yansımaları

Diyanet İlmi Dergi, vol.50, no.2, pp.23-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Emergence Reasons and Characteristics of the Synthesis of Ra y and Hadith in Islamic Law

Hamdard İslamicus, vol.1, pp.7-22, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akıl Re y Nakil Eser Hadis Ayrışmasının Fıkhî Boyutları

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.12, pp.87-98, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ahkâm ı Hamsenin Kökeni ve İlk Dönem Fıkıh Usûlü Literatüründe Gelişimi Üzerine

İslami İlimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.107-124, 2008 (Other Refereed National Journals)

İçtihatta Hata ve İsabet Tartışmaları Işığında Öznellik ve Nesnellik Sorunu

Usül Dergisi, vol.5, no.5, pp.5-32, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslâm Hukuku

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.47, no.1, pp.55-66, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Örfi Hukukunun İslam Hukukundaki Temelleri

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.17, pp.145-160, 2004 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukunda Siyaseti Şer iyye Kavramı

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.3, pp.350-358, 2003 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukuk Doktrininde Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.16, pp.235-263, 2002 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İslam Hukukunda Hırsızlık Konusunda Yeni Yaklaşımlar

Diyanet İlmi Dergi, vol.37, no.3, pp.85-116, 2001 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukunda Ölüm Cezası

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.5, pp.113-147, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahilikte Helal Kazanç

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 September 2018, vol.1, pp.39-58

Anlam ve Yorumun Meşruiyeti

II. İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.2, pp.483-498

Books & Book Chapters

İslam Hukukunda Hayvan Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2018

Yeminler ve Keffâretler

in: İslam İbadet Esasları, Talip Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.259-274, 2018

Gıda Maddeleriyle İlgili Problemler

in: İslam Hukuku, Türcan Talip, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.759-778, 2017

Tıpla İlgili Problemler

in: İslam Hukuku, Türcan Talip, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.779-803, 2017