Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir Sosyal Politika Analizi: Türkiye’de Asgari Ücret Uygulaması

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journal of Social Policy Conferences, vol.76, no.1, pp.181-212, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ESKİ HÜKÜMLÜ BİREYLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİNGÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İkdisadi İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.369-384, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kadınlara Uygulanan Sosyal Politikalara Yönelik Halkın algı ve Tutumlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

INVESTIGATION OF PUBLIC PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS THE SOCIAL POLICIES APPLIED TO WOMEN: THE CASE OF BURDUR URBAN CENTER

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.2, pp.302-316, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’xxde Asgari Ücretin Hukuksal Yönü

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and SciencesSosyal Bilimler Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışma Hayatında Tarımda Kadın ve Sorunları: Ağlasun İlçesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye’de Asgari Ücret: 1951-2003

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’xxde Kayıtdışı İstihdam Gerçeğine Bir Bakış

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TÜRKİYE’xxDE ASGARİ ÜCRETİN MALİ YÖNÜ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLAMÜCADELEDE BÜTÜNCÜL BİRYAKLAŞIM: İŞ DÜNYASI,SİVİL TOPLUM, KAMU VEÜNİVERSİTE BİRLİKTELİĞİ

in: İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor Akademik Rapor, Adem Korkmaz, Editor, EPAMAT Basım Yayın LTD.ŞTİ, Ankara, pp.84-92, 2017

Türkiye’xxde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Politikaları

in: İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor Akademik Rapor, Adem Korkmaz, Editor, EPAMAT Basım Yayın LTD ŞTİ, Ankara, pp.92-106, 2017

"Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi",

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, , Editor, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, pp.845-862, 2013