Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Istanbul University, Faculty Of Economics, Çalışma Ekonomisi, Turkey