Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

New mathematical annuity models in a skip payment loan with rhythmic skips

ENGINEERING ECONOMIST, vol.61, no.1, pp.70-78, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN ECONOMIC ORDER QUANTITY MODEL FOR LOTS CONTAINING DEFECTIVE ITEMS WITH REWORK OPTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.22, no.6, pp.683-704, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A HOME FINANCING MODEL BASED ON PARTNERSHIP WITH PIECEWISE GEOMETRIC GRADIENT SERIES REPAYMENTS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.1, pp.37-40, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN ECONOMIC PRODUCTION QUANTITY MODEL WITH RANDOM DEFECTIVE RATE IN IMPERFECT PRODUCTION PROCESSES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.4, pp.923-929, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An economic order quantity model with defective items and shortages

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, vol.106, no.2, pp.544-549, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Talebin Kısmen Ertelenmesi ve Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.11-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

Farklı Durumlar Altında Geliştirilen Stok Kontrol Modelleri Yazın Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.19-31, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tam Sayılı Doğrusal Programlama Metodu İle Entansif Hayvancılık İşletmesinin Kapasite Planlaması: Konya (Ereğli) Örneği

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.33, no.2, pp.31-45, 2018 (National Refreed University Journal)

Ortaklığa Dayalı Yeni Bir Konut Finansman Modeli: Örnek Uygulamalar

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.14-22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP VE TOPSIS Yöntemleri İle İşletme Kredibilitesinin Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul Endeksinde Kayıtlı İşletmeler Üzerine Bir Çalışma

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.9, pp.411-432, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Portföy Yönetiminde Sistematik Olmayan Riski Azaltacak Bir Doğrusal Programlama Model Önerisi

Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, vol.6, pp.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

An EPQ model with imperfect items using interval grey numbers

An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, vol.5, no.1, pp.21-32, 2015 (International Refereed University Journal)

An Economic Order Quantity Model for Defective Itemsunder Permissible Delay in Payments and Shortage

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİPARİŞ TOPLAMA VE KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN HİYERARŞİK ÇÖZÜMÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri için Matematiksel Modeller

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.588, pp.73-78, 2014 (Other Refereed National Journals)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.53-59, 2013 (Other Refereed National Journals)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Geometrik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.475-484, 2012 (Other Refereed National Journals)

Generalized Formulae For Islamic Home Financing Through The Musharakah Mutanaqisah Contracts

Afro Eurasian Studies, vol.1, no.1, pp.127-134, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.383-406, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu Altında Ekonomik Sipariş Ve Üretim Miktarı Modelleri Literatür Taraması

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.351-368, 2009 (Other Refereed National Journals)

Rassal Olarak Kusurlu Üretim Yapan Üretim Süreçleri İçin Ekonomik Üretim Miktarı Modeli

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.23, no.4, pp.923-929, 2008 (Other Refereed National Journals)

Orman Ürünleri Endüstrisinde Benzetim Destekli Çalışmalar ve Bir Örnek Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, vol.1, no.2, pp.141-155, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.2, pp.89-107, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Depo Operasyonları Ve Sipariş Dağıtım Faaliyetlerinin Eş Zamanlı Optimizasyonu İçin Genetik Algoritma Esaslı Yöntemler

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.61

An Economic Order Quantity Model for Defective Items under Permissible Delay in Payments and Shortage

1st International Conference on Economic and Social Studies 2013, May 10-11 2013, Sarajevo- Bosnia Herzegovina, 10 - 11 May 2013

Rassal Kusurlu Üretim Şartlarında Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Geliştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.227-228

Bir borcun düzenli atlamalı taksitlerle ödenmesi problemleri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 4 - 07 July 2011, pp.143