Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Adana İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Turkey