Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Turner syndrome and associated problems in Turkish children: a multicenter study.

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.7, pp.27-36, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Relationship between General Competency Belief and Historical Literacy Perception Levels of Faculty of Sports Sciences Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.10, pp.36-43, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

AN INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’xxPERCEPTION OF ETHICAL LEADERSHIP ACCORDING TO SOME VARIABLES

The European Journal of Health Science in Sports ”EJHSS”, vol.7, no.2, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİLOZOF DOKTORLARDAN MODERNİTEYE SPORCU BESLENMESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.246-255, 2020 (Other Refereed National Journals)

Historical Journey of Wrestling from Ancient Egypt to Today

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, vol.9, no.7, pp.63-72, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Relationship Between Teacher Candidates’ Self-Efficacy and Attitudes of Sports History

International Education Studies, vol.13, no.7, pp.105-112, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

LİSANSLI OLARAK SPOR YAPMA, REKREASYONEL OLARAK SPORA KATILIM VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.5, no.25, pp.1640-1644, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTELERE VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.20, pp.1003-1008, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beden Memnuniyetlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020, pp.371

Spora Katılımın Ve Seçili Değişkenlerin Zorbalık Eğilimi Üzerine Etkisinin Araştırılması

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.652-656

Ümitler Türkiye Taekwon do Şampiyonasına Katılan Sporcuların Şiddet Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi

2. International Turkic World Congress on Education and Social Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.437

Mersin Çağ Üniversitesi Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi

International Congress of Sports for all and Wellness, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.477

Öğretmenlerin Sağlık-Egzersiz ve Fiziksel Aktivite Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

4. International Sport Science, Tourism and Recreation Student Congress, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.311

Ortaokul Öğrencilerinde Seçili Bazı Değişkenlerin Okul Bağlılığına Etkisinin Araştırılması

4. International Sport Science, Tourism and Recreation Student Congress, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.281

Spor yapma durumuna ve seçili değişkenlere göre üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının araştırılması

4. International Sport Science, Tourism and Recreation Student Congress, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.352

Türkiye’de namus uğruna kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar (Gülcü Mahallesi ve Hemşirelik Öğrencileri Örneği)

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012, vol.2, pp.758-769

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinde İş Doyumu (Isparta İli Örneği)

11th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.888-890

Isparta Süper Amatör Ligindeki Futbolcuların Ergojenik Yardımcılar Hakkındaki Bilgi ve Faydalanma Düzeyleri

11th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.741-743

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞME SÜRECİNE KATKISI

ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 November 2007 - 11 November 2027, vol.1, pp.218

Books & Book Chapters

ANTİK GİRİT’TE BOĞA SIÇRAMASI

in: Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Özgür KARATAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.223-237, 2020

Eski Yunan’da Kadın ve Spor

in: Prehistoryadan Günümüze Kadın, HAKMAN Meral, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.47-66, 2020

GILGAMIŞ’IN MEZOPOTAMYA’SINDAN GÜNÜMÜZE GÜREŞ TEKNİKLERİ

in: Sporda Akademik Yaklaşımlar 1, Mehmet ILKIM, Yalın AYGÜN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.167-184, 2020

Antik Çağdan Moderniteye Gerontolojinin Doğuşu

in: Etik Yönleri ile Yaşlılık ve Yaşlanma, Deniz SAY ŞAHİN, Editor, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-31, 2020

Geçmişten Günümüze Vücut Geliştirme

in: Bilim ve Sağlık Açısından Vücut Geliştirme, İbrahim Kubilay TÜRKAY, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2020